Behoort een langere levensduur beton tot de mogelijkheden?

Behoort een langere levensduur beton tot de mogelijkheden?

Beton staat sinds jaar en dag bekend als één van de belangrijkste materialen die worden gebruikt in de bouwsector. Beton staat er dan ook niet alleen om bekend een zeer solide materiaal te zijn, daarnaast kan ze ook best over (vrij) duurzame eigenschappen beschikken. Wat de levensduur beton betreft kan er worden vastgesteld dat deze als meer dan behoorlijk kan worden bestempeld. Voor betonnen constructies geldt bijvoorbeeld dat ze beschikken over een levensduur welke is gelegen tussen de 50 en wel 100 jaar. Voor verscheidene civiele constructies in Nederland geldt echter dat ze al over de helft zitten van hun verwachte (technische) levensduur. Voor anderen geldt zelfs dat ze zich al aan het einde bevinden. Toch hoeft dit niet persé het echte einde te betekenen. 

De hoge kostprijs voor het vervangen van bestaande constructies 

Wanneer het moment is aangebroken waarop een bestaande constructie moet worden vervangen spreekt het voor zich dat dit gepaard gaat met hoge kosten. Ter voorkoming van vooral onnodige kosten is het op z’n minst zinvol om te weten of de constructies in kwestie langer mee kunnen gaan. Wanneer er een nauwkeurige beoordeling van de constructie wordt uitgevoerd komt immers niet zelden aan het licht dat ze vaak nog prima voldoen. Ze op dat ogenblik toch laten vervangen zou zowel vanuit duurzaam als vanuit financieel oogpunt helemaal niet interessant zijn.

Een nauwkeurige inschatting van de levensduur beton 

Voor TNO geldt dat ze zich al meer dan 20 jaar specialist mag noemen op het gebied van levensduur beton en de levensduur van betonconstructies. Door TNO worden verschillende methodes toegepast zoals bijvoorbeeld het aantonen van mogelijke reserves in het draagvermogen. Bovendien is het zo dat er door haar ook gebruik wordt gemaakt van metingen evenals zogenaamde proefbelastingen. Dit alles met als doel om mogelijke onzekerheden te verkleinen.

Waarom is een optimale inschatting van de levensduur beton zo belangrijk?

Voor materialen geldt dat ze na verloop van tijd gaan verzwakken. Dat blijkt ook wanneer we de levensduur beton bestuderen. De ernst van de verzwakking waarvan sprake is zal uiteindelijk bepalend zijn voor de constructieve veiligheid waar op termijn sprake van is. Er zijn wel verschillende zaken waar rekening mee kan worden gehouden zodat constructies langer bruikbaar blijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde degradatie. Ook herstellingen uitvoeren evenals de nodige voorzorgsmaatregelen treffen kan ervoor zorgen dat de constructies merkelijk langer bruikbaar blijven.

Welke dreiging brengt degradatie van beton met zich mee? 

Een belangrijke dreiging welke schuilt in de levensduur beton en dan vooral in de degradatie van beton heeft te maken met de wapening die er deel van uitmaakt. Na een periode van ongeveer 70 jaar blijkt dat ruim de helft van de constructies geconfronteerd wordt met corrosieschade. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat dergelijke schade ofwel kan worden voorkomen ofwel kan worden hersteld. Enkel en alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om de constructieve veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het spreekt voor zich dat dit van cruciaal belang is.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *