De taxiverzekering, wat moet je hierover weten?

De taxiverzekering, wat moet je hierover weten?

Voor de ene autoverzekering geldt dat ze in de praktijk zeker de andere niet is. Er wordt bij het toekennen van een bepaalde verzekering dan ook altijd grondig gekeken naar de aard van het voertuig. Zo is het in de praktijk uiteraard zo dat er ook zoiets bestaat als een speciale verzekering voor taxi’s. Dat er een bijzondere taxiverzekering in het leven is geroepen is het gevolg van het feit dat er met een taxi uiteraard zeer veel kilometers worden afgelegd. Bovendien gebeurt dit ook vaak tijdens de meest drukke periodes van de dag. Omwille van deze reden is het doorgaans niet mogelijk om een taxi als een gewone auto te laten verzekeren. Ben jij benieuwd om hier nog meer over te weten te komen? Dan dien je beslist ook de onderstaande informatie door te nemen.

Waarom bestaat er zoiets als een speciale taxiverzekering?

In eerste instantie wordt in de praktijk vaak de vraag gesteld hoe het nu precies komt dat er zoiets bestaat als een speciale taxiverzekering. Eigenlijk is dit toch gewoon een autoverzekering? In de basis is natuurlijk correct, maar toch is het zo dat er een aantal verschillen merkbaar zijn. Om te beginnen spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat een taxi gemiddeld heel wat meer kilometers aflegt op jaarbasis dan het geval is voor een standaard personenauto. Omwille van deze reden is het zo dat ook het risico dat een taxi loopt op een ongeval (met verwijtbare schade) een stuk groter is. Dit alleen al zorgt ervoor dat er een aangepaste polis noodzakelijk is. In ieder geval, wanneer je graag één of meerdere taxi’s wenst te laten verzekeren zal je daarvoor in de praktijk altijd genoodzaakt zijn om een speciale taxiverzekering af te sluiten. Zoveel mag wel duidelijk zijn. 

Een taxiverzekering afsluiten, wat zijn de mogelijkheden?

Ben je van plan om een taxiverzekering af te sluiten? Dan is het natuurlijk zeer belangrijk om een goed beeld te hebben van de verschillende opties die tot de mogelijkheden behoren. Het is namelijk zo dat veel mensen er niet bepaald om staan te springen om genoegen te nemen met enkel en alleen de zogenaamde WA-verzekering die bij wet verplicht is. Ook de eigen schade aan de voertuigen zou bij voorkeur zoveel mogelijk gedekt moeten kunnen worden. Om dit voor mekaar te krijgen is het doorgaans een must om een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering af te sluiten. 

Kies je voor één van de laatstgenoemde twee opties? Hou er dan in de praktijk altijd rekening mee dat de verzekeringspremie een stukje hoger zal zijn gelegen in vergelijking met de WA-verzekering. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er nog verschillende interessante bespaartips toegepast kunnen worden. Met deze tips hou je de verschuldigde premie toch nog binnen de perken. 

Besparen op de taxiverzekering doe je met deze handige tips

Het afsluiten van een echt goedkope taxiverzekering zal zoals de bovenstaande informatie je wellicht al enigszins laat vermoeden behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat menig aantal verzekeraars er allerminst voor staan te springen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Dit alleen al zorgt er dan ook in de praktijk voor dat je zomaar wordt geconfronteerd met een beperkter aanbod aan mogelijkheden, ook om te vergelijken. In ieder geval, wil je graag een besparing realiseren op jouw potentiële taxiverzekering? Dan is het met zekerheid een aanrader om de nodige aandacht te besteden aan de onderstaande tips. 

Tip 1: Vergelijken, ook bij taxiverzekeringen belangrijk

Het feit dat de taxiverzekering slechts door een handvol verzekeraars wordt aangeboden zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat potentiële verzekeringnemers het vermoeden hebben dat het niet de moeite waard is om een vergelijking uit te voeren. Dat is echter helemaal niet correct, integendeel. Het spreekt namelijk voor zich dat er wel nog steeds verschillende verzekeraars op de Nederlandse markt zijn terug te vinden welke deze verzekering aanbieden. Dit gegeven zorgt er dan ook in de praktijk voor dat het nog steeds zeker een aanrader kan worden genoemd om een vergelijking uit te voeren. Op deze manier zal je immers met zekerheid de premie nog kunnen drukken. 

Tip 2: Het eigen risico kan een zeer belangrijke rol spelen 

Niet in het minst voor de taxiverzekering geldt dat het ontzettend belangrijk kan zijn om de nodige aandacht te besteden aan het zogenaamde eigen risico waarvan sprake is. Dat eigen risico zorgt er namelijk in de praktijk voor dat er een bepaalde invloed wordt uitgeoefend op de verzekeringspremie die periodiek moet worden betaald. In principe is het voor jou als verzekeringnemer mogelijk om twee verschillende keuzes te maken op dit vlak, namelijk:

  1. Je laat het standaard eigen risico ongemoeid; 
  2. Je kiest ervoor om het standaard eigen risico aan te passen;

In het bijzonder wanneer je een vakkundige, voorzichtige chauffeur bent is de kans zeer groot dat je het aantal ongevallen met verwijtbare schade sterk binnen de perken zal weten te houden. In dat geval zou je er aldus mogelijks voor kunnen kiezen om het eigen risico te verhogen. Hierdoor worden de kosten die je moet betalen bij een schadegeval weliswaar verhoogd, maar daar staat tegenover dat de periodieke verzekeringspremie toch sterk kan worden gedrukt. Het spreekt voor zich dat het maken van deze keuze jouw taxiverzekering dan ook gevoelig voordeliger kan maken. 

Tip 3: Ga altijd even grondig door de aanwezige dekkingen

Specifiek voor de taxiverzekering geldt dat er in de praktijk eigenlijk niet zoveel dekkingen deel van uitmaken die geschrapt kunnen worden. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat een taxidienst graag diens auto’s zo optimaal mogelijk verzekerd wil zien worden. Toch is het zomaar mogelijk dat er bepaalde dekkingen zijn waar je niet echt nood aan hebt, maar die wel bepaalde kosten met zich meebrengen. In dat geval zou je als verzekeringnemer kunnen overwegen om deze dekkingen te schrappen. Let wel, je moet er uiteraard wel rekening mee houden dat je op deze manier mogelijks geconfronteerd kan worden met een verlies aan zekerheden. Hou hier zeker rekening mee. Klik hier voor meer informatie over verzekeringen. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *